Leabhar Ùr: Bhon Phlateau dhan a’ Chladach

Leabhar Ùr: Bhon Phlateau dhan a’ Chladach

Ri thighinn sa Chèitein! Anns a’ chiad chruinneachadh bàrdachd Ghàidhlig bho Chalum L. MacLeòid, ùghdar an nobhail A’ Togail an t-Srùbain, tha na dàin gar toirt bho Phlateau Mont-Royal ann am Montréal, Canada, gu cladach a’ Chluaidh ann an Glaschu. Am measg nan...
Poem preview: “An oidhche a shiubhail Leonard Cohen”

Poem preview: “An oidhche a shiubhail Leonard Cohen”

A’ chiad earrann bho’n leabhar ùr aig Clò a’ Bhradain a bhios a’ tighinn a-mach an ath-mhìos: An oidhche a shiubhail Leonard Cohen las mi coinnlean òir ar gaoil ’s dh’fheuch mi air do chridhe a bhriseadh le bhith ga shuathadh trod chìoch Bhon Phlateau dhan a’ Chladach...

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and promotions.

Tapadh leibh! You have successfully subscribed!