Poem Preview: “Na Fir Chlis agus Cupa Stanley”

Poem Preview: “Na Fir Chlis agus Cupa Stanley”

The first Gaelic poetry collection from Calum L. MacLeòid, 2016 winner of the Scottish Book Trust Gaelic New Writers Award for prose. Topics include urban culture and landscape in Canada and Scotland, relationships failed and successful, the lives of everyday objects,...
Poem excerpt: “Dàin Toronto: A’ chiad latha” (earrann)

Poem excerpt: “Dàin Toronto: A’ chiad latha” (earrann)

The first Gaelic poetry collection from Calum L. MacLeòid, 2016 winner of the Scottish Book Trust Gaelic New Writers Award for prose. Topics include urban culture and landscape in Canada and Scotland, relationships failed and successful, the lives of everyday objects,...
Poem preview: “Bràistean Dùra”

Poem preview: “Bràistean Dùra”

Tha fios gun deach mìltean dhiubh a sgaoileadh Is barrachd air cus dhiubh Rin lorg an-diugh aig bonn tiona no biona. Chan eil ach aon air fhàgail agam fhìn. Ach tha tighinn fodham gealltainn riMo bhràist bheag dhùr, Lasan beag dòchais Air coilear cagoule. —“Bràistean...
Poem preview: “Lochlannach”

Poem preview: “Lochlannach”

Aon latha Bidh ainmean cèine aca orm Càinidh daoine cràbhach mi Ach fada às dèidh dhomh a bhith siubhal Agus iad a’ fuireachd gu dòigheil Agus iad a’ fuireachd gu sìtheil Agus iad a’ fuireachd gu cùramach Lìonaidh fhathast ìomhaigh Mo chairbh chaithte leònte An...
Poem preview: “Stoirm”

Poem preview: “Stoirm”

A-nis tha an tuil air tighinn, thusa air falbh a chluiche àiteigin am measg an stoirm mise gun fhasgadh ’s mo bhàta a’ dol fodha. Leig leam a dhol fodha nad stoirm a ghràidh. “Stoirm” (earrann) Bhon Phlateau dhan a’ Chladach Dàin le Calum L. MacLeòid Bradan Press,...
Leabhar Ùr: Bhon Phlateau dhan a’ Chladach

Leabhar Ùr: Bhon Phlateau dhan a’ Chladach

Ri thighinn sa Chèitein! Anns a’ chiad chruinneachadh bàrdachd Ghàidhlig bho Chalum L. MacLeòid, ùghdar an nobhail A’ Togail an t-Srùbain, tha na dàin gar toirt bho Phlateau Mont-Royal ann am Montréal, Canada, gu cladach a’ Chluaidh ann an Glaschu. Am measg nan...

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and promotions.

Tapadh leibh! You have successfully subscribed!