Gaelic Reading Series

Mar 15, 2022 | Anne of Green Gables, Childrens, Events, Gàidhlig, Poetry

Next week is Seachdain na Gàidhlig / World Gaelic Week! We’ll be celebrating with a series of readings over on our Facebook page!
 
!
Monday, March 21: G airson Gàidheal
Air a leughadh le Mairead Pheatan
G is for Gael read by Margie Beaton
 
Tuesday, March 22: Bàrdachd bho Ràithean airson Sireadh
Air a leughadh le Lodaidh Mac Fhionghain
Poems from Seasons for Seeking read by Lewis MacKinnon
 
Wednesday, March 23: Caibideil bho Anna Ruadh
Air a leughadh le Seoige NicDhòmhnaill
A chapter from Anne of Green Gables read by Joyce MacDonald
 
Thursday, March 24: Luran agus a’ Mhaighdeann-Mhara
Air a leughadh le Seumas Y. Dòmhnallach
Luran and the Mermaid read by Shamus Y. MacDonald
 
Friday, March 25: Biorachan Beag agus Biorachan Mòr
Air a leughadh le Emilidh NicEòghainn
Bodkin Beag and Bodkin Mòr read by Emily McEwan
 
All readings are at 1 PM Atlantic / 5 PM GMT.

Archives

Categories