Leabhar Ùr: Bhon Phlateau dhan a’ Chladach

Leabhar Ùr: Bhon Phlateau dhan a’ Chladach

Ri thighinn sa Chèitein! Anns a’ chiad chruinneachadh bàrdachd Ghàidhlig bho Chalum L. MacLeòid, ùghdar an nobhail A’ Togail an t-Srùbain, tha na dàin gar toirt bho Phlateau Mont-Royal ann am Montréal, Canada, gu cladach a’ Chluaidh ann an Glaschu. Am measg nan...
Poem preview: “An oidhche a shiubhail Leonard Cohen”

Poem preview: “An oidhche a shiubhail Leonard Cohen”

A’ chiad earrann bho’n leabhar ùr aig Clò a’ Bhradain a bhios a’ tighinn a-mach an ath-mhìos: An oidhche a shiubhail Leonard Cohen las mi coinnlean òir ar gaoil ’s dh’fheuch mi air do chridhe a bhriseadh le bhith ga shuathadh trod chìoch Bhon Phlateau dhan a’ Chladach...
New Gaelic Graphic Novel in 2020: Ròs Fiadhaich (Wild Rose)

New Gaelic Graphic Novel in 2020: Ròs Fiadhaich (Wild Rose)

Announcing our newest project, a Gaelic graphic novel to be published in 2020! Facebook Live video announcement here: https://www.facebook.com/bradanpress/videos/565036263951027/ Stèidhichte air dealbh-chùil Lunnainn agus na h-Èireann dùthchaile ann an 1790, tha Ròs...
Play It Like You Sing It: Bagpipe book launch concerts

Play It Like You Sing It: Bagpipe book launch concerts

In October 2018 many of you joined us for a series of bagpipe concert-presentations to celebrate the publication of Play It Like You Sing It, a groundbreaking new collection of bagpipe dance music from Nova Scotia by Barry W. Shears. Wednesday Oct. 10, Highland...

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and promotions.

Tapadh leibh! You have successfully subscribed!