BOOK LAUNCH: The Paper Bag Princess in Scottish Gaelic – Bana Phrionnsa a’ Phoca Phàipeir

Oct 5, 2020 | Author News, Book Launch, Childrens, Events, New Books

Who’s afraid of a fire-breathing dragon?
Join us for a FREE Zoom book launch and reading live from Nova Scotia, 3pm Atlantic on Wednesday, October 7, 2020!

Nach tig sibh ann airson cur-air-bhog beò air Zoom feasgar Diciadain 7 Dàmhair bho Alba Nuadh, SAOR AN ASGAIDH!

Register free on Eventbrite and join us at 2pm Eastern / 3pm Atlantic / 7pm GMT:
https://www.eventbrite.com/e/book-launch-scottish-gaelic-translation-of-the-paper-bag-princess-tickets-123201189073

***

Nuair a tha an dràgon as fiadhaiche air an t-saoghal a’ briseadh caisteal na Bana-phrionnsa Ealasaid na bhleideagan, a’ losgadh a h-uile stiall aodaich a th’ aice, agus a’ falbh leis a’ Phrionnsa Raghnall, a tha i am beachd pòsadh, tha Ealasaid a’ gabhail ghnothaichean os làimh. Gun aice ach a tonaisg fhèin, agus gun chàil a chuireas i oirre ach poca pàipeir, tha a’ bhana-phrionnsa a’ toirt dùbhlan dhan dràgon a chuid neart a shealltainn agus i an dòchas gun sàbhail i am prionnsa. Ach saoil an fhiach e na tha siud de dh’àmhghar?

Tha Clò a’ Bhradain toilichte leabhar ùr a chur air bhog: Bana-phrionnsa a’ Phoca Phàipeir, sgeulachd chlasaigeach Canèideanach le Robert Munsch, dealbhaichte le Michael Martchenko, agus air fhoillseachadh an toiseach le Annick Press. Air eadar-theangachadh le Mòrag Anna NicNèill, ùghdar is bàrd a bhuannaich iomadh duais airson a cuid sgrìobhaidh. ‘S i a dh’eadar-theangaich Anne of Green Gables gu Gàidhlig mar Anna Ruadh cuideachd.

***

When the fiercest dragon in the whole world smashes Princess Elizabeth’s castle, burns all her clothes, and captures her fiancé, Prince Ronald, Elizabeth takes matters into her own hands. With her wits alone and nothing but a paper bag to wear, the princess challenges the dragon to show his strength in the hopes of saving the prince. But is it worth all that trouble?

Bradan Press is delighted to present the Scottish Gaelic translation of the beloved Canadian classic The Paper Bag Princess by Robert Munsch, illustrated by Michael Martchenko, and originally published by Annick Press. The Scottish Gaelic translation is by Mòrag Anna NicNèill, an award-winning Gaelic author and poet who is also the translator of Anne of Green Gables (Anna Ruadh).

0 Comments

Archives

Categories