Meet the Team: Emily McEwan

Jul 30, 2020 | Anne of Green Gables

👒 Cò a th’ann an Anna? Is sinne Anna!

👒 Who is Anne? We are Anne!

💚 Emily McEwan is the editor of Anna Ruadh, the Scottish Gaelic translation of Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery! She is also the president of Bradan Press. Emily lives in Halifax, Nova Scotia, Canada. She has been involved with Gaelic for 30 years. Trained as a linguistic anthropologist, she is a former academic and author of The Scottish Gaelic Tattoo Handbook (2016) and Gaelic Language Revitalization Concepts and Challenges (2020). She blogs about Gaelic language and culture at Gaelic.co, and enjoys learning Gaelic songs and participating in the Gaelic milling (waulking) group An Cliath Clis.

👒 Cò a th’ann an Anna? Is sinne Anna!

💚 Seo Emily NicEòghainn, neach-deasaiche Anna Ruadh, eadar-theangachadh Anne of Green Gables le Lucy Maud Montgomery. Tha i na ceann-suidhe Clò a’ Bhradain agus tha i a’ fuireach ann an Halafacs, Alba Nuadh, Canada. Tha i air a bhith an sàs an saoghal na Gàidhlig fad 30 bliadhna. B’àbhaist dhi a bhith na h-òraidear ann an antropeòlas is sòiseo-chànanachas, agus tha i na h-ùghdair an Scottish Gaelic Tattoo Handbook (2016) agus Gaelic Language Revitalization Concepts and Challenges (2020). Sgrìobhaidh i mu cànan is cultar na Gàidhlig air a’ bhlog aice, Gaelic.co. Is toigh leatha a bhith òrain Gàidhlig ionnsachadh, agus a’ luathadh còmhla ris a’ sgioba luaidh A’ Chliath Chlis.

0 Comments

Archives

Categories