Luran agus a’ Mhaighdeann-mhara (Nova Scotia Gaelic edition)

$12.99

This tale is a favourite of Cape Breton Gaelic tradition bearer Mickey MacNeil. His ancestors brought this folktale from the Isle of Barra, Scotland, to Cape Breton Island, Nova Scotia, 200 years ago. This is the story of Luran, a farmer and fisherman who had cattle, sheep, and horses, and a good boat too. But one thing was bothering Luran: the fairies kept coming every night and stealing his animals. He didn’t know what to do. But one day when he was out fishing, a mermaid came to his boat…

Bha deagh bhaile aig Luran. Bha beothaichan aige—crodh, caoraich, agus eich. Agus bha deagh bhàta aige cuideachd. Ach bha aon rud ga bhoidreagadh: bha na sìtheanaich a’ tighinn a h-uile oidhche ’s bha iad a’ goid na beothaichean aige! Cha robh fhios aige dè dhèanadh e. Ach latha dhe na lathaichean a bha e ag iasgach, thàinig maighdeann-mhara dhan bhàta…

This tale is a favourite of Cape Breton Gaelic tradition bearer Mickey MacNeil. His ancestors brought this folktale from the Isle of Barra, Scotland, to Cape Breton Island, Nova Scotia, 200 years ago. This is the story of Luran, a farmer and fisherman who had cattle, sheep, and horses, and a good boat too. But one thing was bothering Luran: the fairies kept coming every night and stealing his animals. He didn’t know what to do. But one day when he was out fishing, a mermaid came to his boat…

 

  • Paperback
  • 8.5 x 8.5 inches
  • 32 pages
  • 14 colour illustrations
  • Printed in Canada
  • October 2021
  • ISBN 978-1-988747-86-6
  • $12.99 CA

Additional information

Weight .145 kg