Dorsan

$29.99

There are things known, and things unknown, and in between…are the doors. Fifteen Gaelic short stories of eldritch horror and fantasy slip through doorways in and out of parallel worlds in the second Gaelic graphic novel from Cape Breton author-artist Angus MacLeod.

Categories: , ,

There are things known, and things unknown, and in between…are the doors. Fifteen short stories of eldritch horror and fantasy slip through doorways in and out of parallel worlds: a Stone Age village, the Viking mythos, a fairy glen, a mysterious shop. Tales of revenge, redemption, harm and healing play out in ocean, fen, and forest, in castle and city street. This is the second Gaelic graphic novel from Cape Breton author-artist Angus MacLeod.

Tha rudan aithnichte ann, is rudan neo-aithnichte, agus eatorra...tha na dorsan. Tha còig sgeulan deug fantasach is oillteil a’ sìorradh tro dhorsan gu saoghalan co-shìnteach: baile Linn na Cloiche, miotas-eòlas nan Lochlannach, gleann-sìth, bùth dìomhair. Tha sgeulachdan dìoghaltais, saorsinneachd, croin is leigheasachd ri an sealltainn air cuan, coille, is boglach, ann an caisteal is sràid a’ bhaile mhòr. ’S e seo an dàrna nobhail ghrafaigeach Gàidhlig bho Aonghas MacLeòid, ùghdar is dealbhadair á Ceap Breatainn.

 

  • Paperback
  • 8.5 x 11 inches
  • 150 pages
  • Black and white
  • Printed in Canada
  • Published September 2022
  • ISBN 978-1-988747-96-5
  • Retail price CA $29.99 (USA $23.99)

Additional information

Weight .463 kg