Bradan Press News

Giveaways, events, promotions and more

Poem preview: “Bràistean Dùra”

Poem preview: “Bràistean Dùra”

Tha fios gun deach mìltean dhiubh a sgaoileadh Is barrachd air cus dhiubh Rin lorg an-diugh aig bonn tiona no biona. Chan eil ach aon air fhàgail agam fhìn. Ach tha tighinn fodham gealltainn riMo bhràist bheag dhùr, Lasan beag dòchais Air coilear cagoule. —“Bràistean...

read more
Poem preview: “Stoirm”

Poem preview: “Stoirm”

A-nis tha an tuil air tighinn, thusa air falbh a chluiche àiteigin am measg an stoirm mise gun fhasgadh ’s mo bhàta a’ dol fodha. Leig leam a dhol fodha nad stoirm a ghràidh. “Stoirm” (earrann) Bhon Phlateau dhan a’ Chladach Dàin le Calum L. MacLeòid Bradan Press,...

read more
Dr. Emily McEwan interviewed in Celtic Life magazine

Dr. Emily McEwan interviewed in Celtic Life magazine

The 2018 holiday season was so busy that we forgot to mention this: Emily McEwan, president of Bradan Press, was interviewed about her publishing work for the December 2018 issue of Celtic Life magazine! Celtic Life is sold by subscription but they have graciously...

read more

Subscribe

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and promotions.

Tapadh leibh! You have successfully subscribed!