Holiday

Là Fhéill Pàdraig sona dhuibh!

Là Fhéill Pàdraig sona dhuibh!

Là Fhéill Pàdraig sona dhuibh - Happy St. Patrick's Day (in Scottish Gaelic!). This week we're featuring the Irish Gaelic ... Read More
Happy Valentine's Day!

Happy Valentine’s Day!

Happy Valentine's Day from Bradan Press! Even though we are snowed in here in Nova Scotia today for Valentine's Day, ... Read More
Happy Read Aloud Day!

Happy Read Aloud Day!

We want to wish you a Happy Read Aloud Day and celebrate with some of our read-aloud books! ... Read More
Beannachdan na Ràithe Dhuibh! 🌟 Season's Greetings!

Beannachdan na Ràithe Dhuibh! 🌟 Season’s Greetings!

Beannachdan na ràithe dhuibh! Enjoy the poem “Là Naomh” (“Holiday”) from Lewis MacKinnon’s Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking ... Read More
An Rós Fiáin Kickstarter update - 13 Dec 2023

Final Kickstarter Update and Holiday Vending

A final update on our An Rós Fiáin Kickstarter, a holiday shipping deadline reminder, and an update on the Gaelic ... Read More