G airson Gàidheal News Features

G airson Gàidheal News Features

As we launched G airson Gàidheal last month, we had the opportunity to be featured on a variety of local ... Read More
G airson Gàidheal book cover

Book Launch for G airson Gàidheal

Join us on Facebook Live for the launch of G airson Gàidheal, the Gaelic translation and re-interpretation of the alphabet ... Read More
Gaelic Month 2021 News & Events

Gaelic Month 2021 News & Events

Happy Gaelic Month from Bradan Press! Mìos nan Gàidheal sona dhuibh bho Chlò a' Bhradain! We are excited to announce ... Read More
Bana-phrionnsa a' Phoca Phàipeir - The Paper Bag Princess in Scottish Gaelic (ENGLISH)

Bana-phrionnsa a’ Phoca Phàipeir – The Paper Bag Princess in Scottish Gaelic (ENGLISH)

Bradan Press is delighted to present a preview of the Scottish Gaelic translation of the beloved Canadian classic The Paper ... Read More
Bana-phrionnsa a' Phoca Phàipeir - The Paper Bag Princess in Scottish Gaelic (GAELIC)

Bana-phrionnsa a’ Phoca Phàipeir – The Paper Bag Princess in Scottish Gaelic (GAELIC)

Tha Clò a' Bhradain toilichte a thoirt dhuibh ro-shealladh beag de Bana-phrionnsa a' Phoca Phàipeir, le Robert Munsch, air a ... Read More