Robert Munsch

Robert Munsch

Robert Munsch is a storyteller whose travels have taken him all over Canada and the USA. His popular books are enjoyed by children all over the world. Robert Munsch lives in Guelph, Ontario, Canada, with his family.

’S e sgeulaiche a th’ ann an Robert Munsch, a bhios a’ siubhal air feadh Chanada agus Ameireagaidh. Tha fèill mhòr air na leabhraichean aige, agus tha iad a’ còrdadh ri cloinn air feadh an t-saoghail. Tha Robert Munsch a’ fuireach cuide ri a theaghlach ann an Guelph, Ontario, ann an Canada.