Riel Nason, author of Mòr-thubaist aig na Geamannan Gàidhealach (Disaster at the Highland Games)

Riel Nason

Riel Nason is a Canadian writer living in New Brunswick. She writes for both adults and children. Her debut novel The Town That Drowned won the Commonwealth Book Prize for Canada and Europe and the Margaret and John Savage First Book Award. More recently, she is the author of the middle-grade novel Waiting Under Water and the bestselling picture book The Little Ghost Who Was a Quilt. She is also a certified Highland dance teacher, and she loves attending Highland Games in North America and Scotland along with her daughter, who is a competitive Highland dancer.

’S e sgrìobhadair Canèidianach a tha a’ fuireach ann an New Brunswick a th’ ann an Riel Nason. Tha i a’ sgrìobhadh an dà chuid do chloinn is do dh’inbhich. Choisinn a’ chiad leabhar aice The Town That Drowned Duais Leabhraichean a’ Cho-fhlaitheis airson Chanada is na Roinn Eòrpa agus cuideachd Duais Ciad Leabhar Margaret agus John Savage. Bho chionn ghoirid, tha i air an nobhail chloinne Waiting Under Water a sgrìobhadh agus an leabhar-dhealbh fèillmhor The Little Ghost Who Was a Quilt. Tha teisteanas aice airson a bhith a’ teagasg dannsa Gàidhealach, agus is fìor thoigh leatha a bhith a’ frithealadh Gheamannan Gàidhealach ann an Ameireaga a Tuath is ann an Alba còmhla ris an nighinn aice, a tha na farpaisiche dannsa Gàidhealach.