Nicola R White, Bradan Press author

Nicola R. White

Nicola R. White is a lawyer and award-winning author from Halifax, Nova Scotia. Her debut novel won the 2016 Kobo Emerging Writer Prize in Romance and she has since expanded her body of work into film and graphic novels. Her work explores class, gender, and race through the lens of popular culture.

’S e neach-lagha agus ùghdar a th’ ann an Nicola R. White, à Alba Nuadh. Choisinn a’ ciad nobhail aice an Duais Kobo do Sgrìobhadair Tòiseachail Romansa ann an 2016 agus bhon uair sin tha i air a saothair a sgaoileadh gus film agus nobhailean grafaigeach a ghabhail a-steach. Bidh a cuid obraichean a’ fidreadh clas, gnè, agus cinneadh tro lionsa a’ chultair phoballaich.