Nathasha Pilotte, illustrator of Mòr-thubaist aig na Geamannan Gàidhealach (Disaster at the Highland Games, in Gaelic)

Nathasha Pilotte

Nathasha Pilotte was born in Quebec City and now makes her home in Saint John, New Brunswick. She likes to paint in watercolour and acrylics and takes her inspiration from daily life to create a colourful, imaginative world. She has illustrated several children’s books, including Petit Pico, La bonne idée!, and Zim s’imagine, and she has authored and illustrated Luna n’aime pas and Luna the Cat Doesn’t Like That.

Rugadh Nathasha Pilotte ann am Baile Quebec agus tha i a-nis a’ fuireach ann an Saint John, New Brunswick. Is toigh leatha a bhith a’ dèanamh peantadh dath-uisge agus aicriolaig agus tha a’ bheatha làitheil ga brosnachadh gus saoghal dathach, mac-meanmnach a chruthachadh. Tha i air dealbhannan a dhèanamh airson grunn leabhraichean chloinne, nam measg Petit Pico, La bonne idée!, agus Zim s’imagine, agus ’s i a sgrìobh agus a rinn na dealbhannan airson Luna n’aime pas agus Luna the Cat Doesn’t Like That.