Michael Martchenko

Michael Martchenko

Michael Martchenko was born in France. He moved to Canada and graduated from the Ontario College of Art. Michael is internationally known for the many Robert Munsch titles he has illustrated.

Rugadh Michael Martchenko anns An Fhraing. Ghluais e a Chanada agus cheumnaich e à Colaiste Ealain Ontario. Tha Michael ainmeil air feadh an t-saoghail airson a bhith a’ dèanamh nan dealbhannan a th’ ann an tòrr de na leabhraichean aig Robert Munsch.