Calum MacLeòid

Calum L. MacLeòid

Rugadh agus thogadh Calum L. MacLeòid ann an Inbhir Nis agus tha ceanglaichean làidir aige ri Barraigh, gu h-àraid ceann a tuath an eilein. Rinn e ceum ann an Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu. An-diugh tha e a’ fuireach ann an Montréal còmhla ri a bhean agus an nighean aca. Bidh e a’ sgrìobhadh nobhailean Gàidhlig agus tha colbh aige anns a’ phàipear-naidheachd The National. Tha e air a bhàrdachd a leughadh air feadh Alba, ann am Poblachd na h-Èireann agus ann an Canada cuideachd.