Là Bana-phrionnsa a’ Phoca Phàipeir – Paper Bag Princess Day

Feb 28, 2024 | Events

Thigibh ann airson Là Bana-phrionnsa a’ Phoca Phàipeir – Paper Bag Princess Day!

Register on Eventbrite for this FREE live Zoom reading of Bana-phrionnsa a’ Phoca Phàipeir (The Paper Bag Princess in Scottish Gaelic). Please note this will be a one-time, live, FREE Zoom event. There will not be a recording available afterward.

Ceannaich leabhar ro-làimh aig Comhairle nan LeabharaicheanAmazon, no àite sam bith eile air loidhne!

Buy the book beforehand and follow along with the reading!

Bana-phrionnsa a' Phoca Phàipeir - The Paper Bag Princess by Robert Munsch in Scottish Gaelic

Nuair a tha an dràgon as fiadhaiche air an t-saoghal a’ briseadh caisteal na Bana-phrionnsa Ealasaid na bhleideagan, a’ losgadh a h-uile stiall aodaich a th’ aice, agus a’ falbh leis a’ Phrionnsa Raghnall, a tha i am beachd pòsadh, tha Ealasaid a’ gabhail ghnothaichean os làimh. Gun aice ach a tonaisg fhèin, agus gun chàil a chuireas i oirre ach poca pàipeir, tha a’ bhana-phrionnsa a’ toirt dùbhlan dhan dràgon a chuid neart a shealltainn agus i an dòchas gun sàbhail i am prionnsa. Ach saoil an fhiach e na tha siud de dh’àmhghar?

The authorized Scottish Gaelic translation of the beloved Canadian classic The Paper Bag Princess in Gaelic Orthographic Conventions (GOC). When the fiercest dragon in the whole world smashes Princess Elizabeth’s castle, burns all her clothes, and captures her fiancé, Prince Ronald, Elizabeth takes matters into her own hands. With her wits alone and nothing but a paper bag to wear, the princess challenges the dragon to show his strength in the hopes of saving the prince. But is it worth all that trouble?

Archives

Categories