Tha Clò a’ Bhradain 4 bliadhna a dh’aois!
Bradan Press is 4 years old!
Thank you to our readers, Comhairle nan Leabhraichean (the Gaelic Books Council), Arts Nova Scotia, ISANS, our Anna Ruadh crowdfunding backers, and everyone else who has supported our business since January 2016!
 

Tha Clò a’ Bhradain ceithir bliadhna a dh’aois! Mòran taing do ar luchd-leughaidh air feadh an t-saoghal, Comhairle nan Leabhraichean, Arts Nova Scotia, ISANS, na daoine a thug taic do #AnnaRuadh, agus a h-uile neach is buidheann a thug taic dhuinn bho’n a chaidh sinn a stèidheachadh san Fhaoilleach 2016!