Enjoy this excerpt from Lewis MacKinnon’s collection Ràithean airson Sireadh / Seasons for Seeking, available in paperback and as a beautiful audiobook.

In our audiobook, you can enjoy Saeed Foroughi on the hammered dulcimer, setar, harp, and flute, with Wayne MacIntyre on guitar. The Persian, Irish, and Scottish traditional and spiritual melodies that Foroughi and MacIntyre weave are accompanied by Lewis MacKinnon’s rich baritone as he reads the works of Rumi.

AON STUTH-BITH ’NA GHLUASADH / ONE SWAYING BEING
Chan ann an gaol a bhith ag ìsleachadh, idir,
no ann an leabhraichean, no comharraidhean sam bith air pàipear,
no ann na a bhios daoine ag ràdhainn m’a chéile.

’S e craobh a th’ann an gaol
le miaran a’ sìneadh a-mach dhan t-sìorruidheachd agus friamhan a théid sìos gu domhain ’s an t-sìorruidheachd,
agus chan eil stoc aice.

–excerpt from “One Swaying Being” by Rumi, interpreted by Coleman Barks, and translated into Gaelic by Lodaidh MacFhionghain / Lewis MacKinnon in his new book RÀITHEAN AIRSON SIREADH / SEASONS FOR SEEKING (Clò a’ Bhradain, 2017)

Raithean One Swaying Being poem graphic

Raithean One Swaying Being poem graphic