A-nis tha an tuil air tighinn,
thusa air falbh a chluiche
àiteigin
am measg an stoirm
mise gun fhasgadh
’s mo bhàta a’ dol fodha.

Leig leam a dhol fodha
nad stoirm a ghràidh.

“Stoirm” (earrann)
Bhon Phlateau dhan a’ Chladach
Dàin le Calum L. MacLeòid
Bradan Press, 2019

Barrachd fiosrachaidh an seo: https://www.bradanpress.com/bhon-phlateau

Stoirm (earrann) le Calum L. MacLeòid

Stoirm (earrann) le Calum L. MacLeòid