A’ chiad earrann bho’n leabhar ùr aig Clò a’ Bhradain a bhios a’ tighinn a-mach an ath-mhìos:

An oidhche a shiubhail Leonard Cohen
las mi coinnlean òir ar gaoil
’s dh’fheuch mi air do chridhe a bhriseadh
le bhith ga shuathadh trod chìoch

Bhon Phlateau dhan a’ Chladach
Dàin le Calum L. MacLeòid
Bradan Press, 2019

An Oidhche a Shiubhail Leonard Cohen (earrann) le Calum L. MacLeòid

An Oidhche a Shiubhail Leonard Cohen (earrann) le Calum L. MacLeòid