"Lochlannach" le Calum L. MacLeòid

Poem preview: “Lochlannach”

“Lochlannach” (earrann), Bhon Phlateau dhan a’ Chladach: Dàin le Calum L. MacLeòid (Bradan Press, 2019) ... Read More
"Stoirm" le Calum L. MacLeòid

Poem preview: “Stoirm”

A-nis tha an tuil air tighinn, thusa air falbh a chluiche àiteigin am measg an stoirm mise gun fhasgadh ’s ... Read More
Bhon Phlateau dhan a' Chladach cover

Leabhar Ùr: Bhon Phlateau dhan a’ Chladach

Ri thighinn sa Chèitein! Anns a’ chiad chruinneachadh bàrdachd Ghàidhlig bho Chalum L. MacLeòid, tha na dàin gar toirt bho ... Read More
An Oidhche a Shiubhail Leonard Cohen (earrann) le Calum L. MacLeòid

Poem preview: “An oidhche a shiubhail Leonard Cohen”

A’ chiad earrann bho’n leabhar ùr aig Clò a’ Bhradain a bhios a’ tighinn a-mach an ath-mhìos: "An oidhche a ... Read More

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and promotions.

Tapadh leibh! You have successfully subscribed!